Kontingenter og avgifter pr. dd:
Innmeldingsavgift kr.400,-
Medlemskontingent kr.300,-
Havneavgift sommer:
Plassbredde inntil 2 meter kr. 1.000,-
Plassbredde inntil 2,5 meter kr. 1.250,-
Plassbredde inntil 3 meter kr. 1.500,-
Plassbredde inntil 3.5 meter kr. 1.750,-
Plassbredde inntil 4 meter kr. 2.000,-
Plassbredde inntil 4.5 meter kr. 2.250,-
Havneavgift vinter:
Vinterhavneavgift kr. 1.700,-*
Det er dobbel havneavgift for sommer- og vinterhavn for medlemmer som ikke har betalt havneinnskudd for sommerplass. 

Havneinnskudd kr. 15.000,-
Uteblivelse fra pålagt vakt kr. 2.000,-
Bakvaktordning kr. 1.500,-
Landstrøm utover ladestrøm må avtales med bryggeleder.

Foreningens kontonummer: 0530.26.76641
Org. nr.: 918 860 347 

OBS!
Kontingent og havneavgift for sommersesongen forfaller den 1. mai.
*Vinterhavnavgift forfaller den 15. november.
Det blir ikke sendt ut faktura på kontingent og havneavgift.

Oppdatert 8. desember 2016