Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og er derfor svært viktig for forenings virke og fremtid at du tar deg tid til å delta på årsmøtet!

Dato: 7. mars 2018
Sted: Bispebrygga  Båtforening

Oppmøte kl.: 18:00 Vi starter med enkel bevertning.

Årsmøtet starter kl.: 18:30
Faste saker til årsmøtet:
Årsberetning
Revidert regnskap og budsjett
Fastsettelse av kontingenter og avgifter
Innkomne forslag
Valg i henhold til foreningens vedtekter

Husk! Forslag til årsmøtet, må være styret i hende seneste 10. februar.

Følgende styremedlemmer er på valg for årsmøte 2019:

Styreleder for 2 år
Kasserer for 2 år
Andre verv som er på valg er: Revisor for 2 år og valgkomité for 1 år
Valgkomiteen består av: Arne Kristian Steck, Trond Nystedt, og Thomas Aylward